Odpis ksiegi wieczystej i zaświadczenie o niekaralności bez wychodzenia z domu.

On 2 July 2014 by admin@kancelaria

Z dniem 1 lipca weszły w życie przepisy ułatwiające uzyskanie odpisu z ksiąg wieczystych.
Od tego dnia aby uzyskać stosowny dokument, należy wejść na podstronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl i kliknąć w zakładkę: składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Następnie należy wybrać rodzaj odpisu lub wyciągu, wnieść stosowną opłatę ( 5 zł, 20 zł, 50 zł) i wydrukować dokument.
Na wniosek złożony tą drogą Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Aby zweryfikować treść wydruku trzeba wejść na tę samą stronę i wybrać zakładkę: weryfikacja autentyczności wydruku. Dla każdego wydrukowanego odpisu będzie przypisany kod – kombinacja 36 liczb i liter, który trzeba wpisać na stronie internetowej, by na ekranie pojawił się odpis, taki sam jak wydrukowany. Za usługę weryfikacja nie ponosi się żadnych dodatkowych opłat. Bez żadnych również opłat można – tak jak dotychczas – przeglądać te księgi wieczyste, których numery użytkownicy znają.

***

W tym samy dniu, zaczęły obowiązywać także przepisy umożliwiające składanie zapytań o niekaralność i uzyskanie stosownego zaświadczenia drogą elektroniczną. Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba niestety najpierw zarejestrować się w systemie i posiadać konto na e-PUAP, czyli na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Każdy posiadający to konta może złożyć przez internet wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności, dokonać płatności a następnie wydrukować otrzymany dokument.
Co ważne, istotnie zmniejszył się również koszt uzyskania takiego zaświadczenia. Za zaświadczenie w formie elektronicznej należy uiści opłatę w wysokości 20 zł, a za to w tradycyjnej formie papierowej 30 zł.