Prawo medyczne

Reprezentujemy pacjentów w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej i ustalenie odszkodowania przed sądami powszechnymi, a także przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie lekarzom w postępowaniach dyscyplinarnych oraz przed sądami powszechnymi.

Opiniujemy kontrakty lekarskie i doradzamy w prowadzeniu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.