Nieruchomości

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie:

  • zniesienia współwłasności 
  • zarządu rzeczą wspólną
  • zasiedzenia
  • ochrony własności i posiadania
  • wpisów do księgi wieczystej
  • ustanowienia i zniesienia służebności