Członek zarządu pełnomocnikiem spółki

On 9 June 2014 by admin@kancelaria

W praktyce spotykamy się często z pytaniem czy członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obowiązuje reprezentacja  łączna (dwóch członków zarządu albo członek zarządu wraz z prokurentem), członek zarządu może zostać pełnomocnikiem spółki przy dokonywaniu określonej czynności prawnej.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 roku (III CZP 17/14) wypowiedział się w tej kwestii pozytywnie. Temat ten został opisany szczegółowo przez adw. Annę Zagierską w artykule dostępnym na portalu Adwokat Wielkopolski – Co nowego w prawie: http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,160,6.html