Zwrot kosztów noclegu dla kierowców ciężarówek

On 27 October 2014 by admin@kancelaria

Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w uchwale składu 7 Sędziów z dnia 12 czerwca 2014 roku (II PZP 1/14) orzekł, iż zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (obecnie § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dni 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), co sprawia, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i załączniku do niego albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy. Uzasadnienie w/w orzeczenia, zostało opisane szczegółowo przez adw. Annę Zagierską na stronie: http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,160,12.html