Zmiany wysokości opłat za ogłoszenie w MSiG

On 6 June 2014 by admin@kancelaria

Od dnia 30 maja 2014 roku uległy zmianie wysokości opłat za ogłoszenie kolejnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy podkreślić, że wpisy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych, nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w MSiG. Zatem, gdy będą Państwo zakładać fundację czy stowarzyszenie, które nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek o rejestrację jedynie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który nie podlega ogłoszeniu, a w konsekwencji opłata obejmie jedynie opłatę sądową w wysokości 250 zł. Z kolei gdy będzie trzeba dokonać rejestracji zmian stowarzyszenia czy fundacji, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców, opłata sądowa będzie wynosiła 150 zł.

Biorąc pod uwagę powyższą zmianę, można przedstawić następujące przykłady opłat:

  • Za rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS zapłacimy łącznie 350 zł (250 zł- opłata sądowa, 100 zł – ogłoszenie), a nie jak dotąd 500 zł (ogłoszenie – 250 zł).
  • Za złożenie rocznego sprawozdania opłata łącznie wyniesie 140 zł (40 zł – opłata sądowa, 100 zł – ogłoszenie) zamiast 290 zł (ogłoszenie – 250 zł).
  • Za złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców, opłata łącznie wyniesie 400 zł (300 zł- opłata sądowa, 100 zł- ogłoszenie) w miejsce 550 zł,
  • Za rejestrację nowej spółki, zapłacimy nadal łącznie 600 zł (500 zł- opłata sądowa, 100 zł – ogłoszenie).

Jako kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców, należy wymienić zniesienie – od dnia 30 listopada 2013 roku – obowiązku wobec przedsiębiorców w postaci przechowywania w lokalu ich siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczane są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Ta pozytywna zmiana była następstwem wprowadzenia dostępu do  egzemplarzy Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Podstawa:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego,
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego,
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

adw. Anna Zagierska – ADWOKACI TWZ