Zmiany w prawie spadkowym

On 16 March 2015 by admin@kancelaria

6 lutego 2015 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą prawo spadkowe. Zmiana przewiduje przede wszystkim, iż brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o swoim powołaniu do dziedziczenia, oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotąd – przyjęcie spadku wprost.

Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu.

Szczegóły tej nowelizacji adwokat Anna Zagierska opisała w artykule dostępnym na stronie:  http://www.rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,160,21.html