Udział adwokatów TWZ w Konferencji

On 9 June 2014 by admin@kancelaria

Informujemy, że adwokaci z TWZ ADWOKACI: adw. Aleksandra Tabędzka i adw. Anna Zagierska brały udział w dniu 21 maja 2014 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mały Pacjent w prawie i medycynie” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lege Artis” działające przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Tematyka Konferencji jest związana z zakresem praktyki Kancelarii TWZ ADWOKACI, w szczególności adw. Anny Zagierskiej, która jako stypendystka Rządu Francuskiego uzyskała na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Kartezjusza w Paryżu (Université Paris V René Descartes) tytuł magistra prawa francuskiego, specjalność: Odpowiedzialność lekarzy. Nasi adwokaci przygotowują opinie dotyczące umów o świadczenie usług medycznych, interpretacje przepisów regulujących działalność medyczną, a przede wszystkim świadczą pomoc prawną podczas negocjacji czy sporów z zakresu prawa medycznego.