Pro Bono

W ramach działalności społeczniej Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00.

Wspierając rozwój młodego pokolenia prawników – Kancelaria organizuje praktyki dla studentów prawa.

Uczestniczymy także we wszelkich inicjatywach mających na celu pogłębianie świadomości prawnej społeczeństwa – w tym w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.