Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

On 27 October 2013 by admin@kancelaria

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu, którego wejście w życie jest planowane na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na kilka najważniejszych, opisanych poniżej zagadnień.

Przede wszystkim projekt przewiduje fakultatywność kapitału zakładowego w spółkach z o.o. i zniesienie jego minimalnej wysokości. Obecnie KSH wymaga przy założeniu tej spółki kapitałowej pokrycia kapitału zakładowego w wysokości 5.000 złotych. Po planowanych zmianach, wystarczy jedynie kapitał w wysokości 1 zł.

Z kolei, jeśli chodzi o kapitał zapasowy, który obecnie jest w spółkach z o.o. instytucją fakultatywną, projekt ustawy zamierza wprowadzić obowiązek tworzenia tego kapitału na pokrywanie przyszłych strat.

Aktualnie, jedyną spółką handlową, która może zostać zawiązana przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym (https://ems.ms.gov.pl/), jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Reforma przewiduje podobne rozwiązanie także dla spółek jawnych i komandytowych. Ponadto przez Internet, prócz zawiązania, będzie także możliwe dokonanie zmiany i rozwiązania tych spółek.

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także obniżenie opłaty sądowej od wniosku o wpis spółek zawiązanych przez Internet. I tak: za wniosek o pierwszy wpis, zapłacimy 250 złotych zamiast 500 zł., natomiast za wniosek o zmianę – 200 złotych zamiast 250 zł (opłaty sądowe za wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku tworzenia czy zmian spółek w sposób tradycyjny, nie ulegną natomiast zmianie). Ta zmiana z pewnością zachęci do częstszego korzystania z takiego sposobu tworzenia spółek.

Choć na wprowadzenie zmian przedsiębiorcy muszą jeszcze trochę poczekać, warto już dzisiaj poznać zalety i wady tworzenia spółek przez Internet.