Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

On 24 August 2015 by admin@kancelaria

Miło nam poinformować, że adwokat Anna Zagierska ukończyła w styczniu 2015 roku szkolenie “Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów” w ramach projektu “Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”. Szkolenie było organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo –  Handlową i prowadzone przez Mediatora gospodarczego i sądowego – Pana Mecenasa Macieja Bobrowicza.

Następnie w lipcu 2015 roku adw. Anna Zagierska ukończyła kurs “Mediator sądowy” prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Adwokaci z  TWZ ADWOKACI często w sprawach prowadzonych przez siebie wykorzystują alternatywne metody rozwiązywania sporów, w tym w szczególności mediacje. Ta metoda często daje możliwość dojścia przez strony do porozumienia w sposób bardziej elastyczny i uwzględniający indywidualne potrzeby i interesy stron.