• EXPERIENCE AND PROFESSIONALISM

    Our team is made up of lawyers with experience in many fields of law.

  • VARIETY OF SERVICES

    Our lawyers provide a variety of valuable services, in and outside a court of law. They offer legal counsel, provide legal support, draft legal documents.

  • CONTACT – US

    We specialise in legal advice and consulting to companies investing in Poland. Our advocates also specialize in legal protection of intellectual property and family law.

EXPERIENCE AND PROFESSIONALISM

Prowadzimy sprawy o rozwiązanie i unieważnienie małżeństwa, o podział majątku wspólnego. Reprezentujemy klientów w sprawach o alimenty i kontakty z dziećmi.

Wsparcie biznesu

Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Prowadzimy postępowania rejestrowe w KRS. Uczestniczymy w negocjacjach. Zapewniamy obsługę zgromadzeń wspólników.

Własność intelektualna

Specjalizujemy się w sprawach związanych z ochroną praw autorskich. Zajmujemy się prawem własności przemysłowej (znaki towarowe i wzory). Doradzamy w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją.

Sprawy sądowe

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji. Zarówno w sprawach karnych, karno - skarbowych, jak i cywilnych oraz sądowo - administracyjnych.