Umowy

Sporządzamy  i opiniujemy  umowy na zlecenie klienta. Przygotowujemy także wzory, formularze i wzorce umowne, dotyczące umów:

 • najmu
 • dzierżawy
 • leasingu
 • sprzedaży
 • pożyczki
 • dostawy
 • agencyjnej
 • zlecenia
 • o dzieło
 • o roboty budowlane

Ponadto zajmujemy się dochodzeniem i egzekwowaniem roszczeń wynikających z umów, w tym między innymi:

 • z rękojmi
 • z kar umownych
 • z opóźnienia w wykonaniu umowy
 • odszkodowawczych 
 • o zapłatę
 • o wykonanie umowy przyrzeczonej