Mali i średni przedsiębiorcy

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów prawnych, z którymi spotykają się na co dzień. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do klientów jesteśmy w stanie szybko reagować na napotkane w działalności przeszkody oraz znajdować potrzebne odpowiedzi.

Świadczymy usługi obejmujące m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów w tym umowy agencyjne
 • udział i doradztwo w negocjacjach w partnerami oraz kontrahentami
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie i opiniowanie kontraktów menadżerskich
 • rejestracje  oraz aktualizacje danych przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie i udział w zgromadzeniach wspólników
 • przygotowanie i udział w walnych zgromadzeniach
 • przekształcenia przedsiębiorców
 • sprzedaż udziałów i akcji
 • likwidacje przedsiębiorstwa
 • windykacje należności
 • udział w postępowaniach egzekucyjnych