Prawo nowych technologii

Zajmujemy się doradztwem w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how, informacji poufnych.

Pomagamy przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników badań rozwojowych (B&R), sporządzaniu i opiniowaniu umów, postanowień umownych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Doradzamy firmom działających w branży IT w zakresie prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, domeny internetowe).

Wspieramy podmioty zajmujące się szeroko rozumianym handlem elektronicznym (E-Commerce) – sprzedażą towarów, udostępnianiem dóbr intelektualnych oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu oraz innych środków komunikacji elektronicznej na odległość. Tworzymy i opiniujemy regulaminy usług internetowych.

Reprezentujemy swoich klientach w sporach dotyczących praw własności intelektualnej w branży IT.