Sprawy rodzinne

Zapewniamy profesjonalną pomoc i wsparcie w sprawach rodzinnych. Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • uznanie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ograniczenie, pozbawienie i przyznanie władzy rodzicielskiej 
 • kontakty z dziećmi
 • zmianę imienia i  nazwiska 
 • ubezwłasnowolnienie 
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyzy) 
 • wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa