Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach między nimi, dotyczących:

  • przywrócenia do pracy
  • zmiany warunków umowy o pracę
  • sprostowania świadectwa pracy
  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • roszczeń o wypłatę wynagrodzenia
  • roszczeń  odszkodowawczych

Sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzeniu mienia.

Reprezentujemy pracodawców w sprawach wszczętych przez Państwową Inspekcję Pracy.