Prawo karne

Jako obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu przed sądem, dokładamy wszelkich starań by zagwarantować najpełniejszą realizację przysługującego każdemu prawa do obrony.

Bronimy także interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem,  występując jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.

Występujemy z prywatnymi aktami oskarżenia.