Adwokaci

Aleksandra_mini

adwokat Aleksandra Tabędzka 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  W latach 2010-2012 odbyła aplikacje adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim. a.tabedzka@adwokaci-twz.pl, +48 606 795 735   Pan-adwokat_mini adwokat Łukasz Wieszczeczyński 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Odbył roczne studia z zakresu niemieckiego prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Jego praca magisterska pt. „Cywilnoprawne aspekty naruszenia patentu”, została nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2008r.). Był również słuchaczem I edycji Szkoły Praw Własności Intelektualnej (2009/2010 r.) w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. W latach 2010-2012 odbył aplikacje adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje z organizacjami trzeciego sektora prowadząc wykłady, seminaria oraz warsztaty dla beneficjentów programów realizowanych m.in. przez Fundację Kawalerów Maltańskich oraz Fundację Królowej Polski św. Jadwigi

Zna języki angielski.

l.wieszczeczynski@adwokaci-twz.pl

+48 695 524 383  

Ania_mini

adwokat Anna Zagierska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach stypendium Rządu Francuskiego ukończyła studia magisterskie Master 2, specjalność: odpowiedzialność medyczna na Wydziale Prawa Université René Descartes w Paryżu. Ukończyła aplikację adwokacką w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Wpisana na Liście Prawników Francuskojęzycznych w Polsce prowadzonej przez Ambasadę Francji w Polsce, dostępnej na stronie: http://www.ambafrance-pl.org/Lista-prawnikow-francuskich-i

Adwokat Anna Zagierska ukończyła szkolenie „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów” w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo –  Handlową oraz kurs „Mediator sądowy” prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Jest współautorką książki „Spadek i testament. Poradnik praktyczny” pod red. Mariusza Zelka, wyd. Difin, 2012 rok.

Włada biegle językiem francuskim, zna też język angielski.

Prowadzi także filię swojej Kancelarii w Grudziądzu, przy ul. Kościelnej 15-17/lok. 15, 86-300 Grudziądz

a.zagierska@adwokaci-twz.pl

+ 48 605 494 636