Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków – Zasada wyceny

Ze względu na minione stosunki społeczno-gospodarcze spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu wciąż […]

Art. 33 kodeksu pracy niezgodny z prawem unijnym.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu zapadłym 13 marca 2014 r. skrytykował treść […]

Członek zarządu pełnomocnikiem spółki

W praktyce spotykamy się często z pytaniem czy członek zarządu w spółce […]

Udział adwokatów TWZ w Konferencji

Informujemy, że adwokaci z TWZ ADWOKACI: adw. Aleksandra Tabędzka i adw. Anna […]

Zmiany wysokości opłat za ogłoszenie w MSiG

Od dnia 30 maja 2014 roku uległy zmianie wysokości opłat za ogłoszenie […]